CENTRUM SZKOLENIA PROSPECTUS powstało w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia profesjonalnych usług w sektorze bezpieczeństwa

Wychodzimy z inicjatywą szerokiego spektrum kursów oraz warsztatów organizując kursy m.in. kwalifikowanego pracownika ochrony, szkoleń dla członków służby porządkowej i informacyjnej, detektywistycznych, BHP, pomocy przedmedycznej, ochrony danych osobowych. Organizujemy kursy dedykowane dla grup zorganizowanych i podmiotów gospodarczych.
Tematyka szkoleń dostosowana jest do rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych, obejmuje zagadnienia pozwalające na zgłębienie procedur i metod w zakresie profesjonalnego przygotowania do pracy w sektorze ochrony przy zachowaniu aktualnych trendów w bezpieczeństwie. Aspiracją kadry, w skład której wchodzą wykładowcy, instruktorzy, trenerzy - pasjonaci o wieloletnim doświadczeniu w obszarze bezpieczeństwa jest stworzenie centrum szkoleniowego pozwalającego łączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.
Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 61/2017, prowadzonego przez Miasto Rzeszów oraz wpis do Rejestru Instytutu Szkolących nr 2.18/00003/2018.

Po ukończeniu kursów kwalifikowanych każdy z uczestników otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji, zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, broń palną, która najczęściej stosowana jest w pracy zawodowej oraz wysokiej klasy akcesoria do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych. Wykłady prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje.

To my pracujemy na wasz sukces gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, wyspecjalizowaną kadrę, perfekcyjnie przygotowane programy szkolenia.


Konsekwencją wejścia w życie zapisów „ustawy deregulacyjnej” uzyskanie pełnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w ochronie fizycznej, w tym także na stanowiskach kierowniczych jest szkolenie w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dla nas istotą kursu jest przekazanie przyszłym absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, które tworzą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa. W trakcie kursu przewidziano liczne zajęcia praktyczne z kluczowym wyszkoleniem strzeleckim oraz samoobroną i technikami interwencyjnymi.


Do dyspozycji naszych kursantów przeznaczyliśmy budynek w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8 oraz w Krośnie przy ul. Kletówki 15. Zajęcia prowadzone będą również na halach sportowych oraz strzelnicach. Zapisy pod numerem tel.885982461