Informujemy o naborze na KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 38b. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Tak więc każda osoba, która posiadała licencję pracownika ochrony przed 2014r. i uzyskała wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w roku 2014 - do grudnia 2018 roku będzie takie szkolenie musiała odbyć, pod rygorem skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco oferty szkoleniowej Prospectusa, gdyż sukcesywnie pracujemy nad atrakcyjnymi rozwiązaniami w sferze bezpieczeństwa